Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 26. szerda, Anna, Anikó

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.Ügyvezető:
Hőnyi Gyula

Kulturális igazgató és művészeti vezető: Antal Nikolett

Közművelődési vezető: Szebeni Dóra


Székhely:
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

E-mail: media@ujbuda.hu

Honlap: www.ujbuda.hu

http://kozpont.ujbuda.hu/ 


Bemutatkozás


2015 augusztusától a KözPontÚjbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. folytatja az Újbudai Kulturális Intézet közművelődési és művészeti tevékenységét valamint az Újbudai Pedagógiai Intézet kerületi munkáját a média és kommunikációs feladatok mellett.

A XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott a közművelődés feladatairól szóló 70/2012.(XI.27.)XI.ÖK rendeletében foglalt általános alapelvek a Kulturális Koncepció legfontosabb alaptételeit is meghatározzák.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata kulturális alapelvei között:

 • figyelembe veszi a kultúrára és a művelődésre irányuló általános emberi igényt, annak közösségi és egyéni céljait, és a kerületben meglévő adottságait;
 • pozitív, tevőleges szerepet vállal a kulturális jog gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében;
 • céljait meglévő közművelődési intézményeinek működtetésével, a nevelési-oktatási intézmények ez irányú törekvéseinek támogatásával, közművelődési megállapodásokkal, illetve a kulturális és közművelődési folyamatokban részt vállaló civil, egyházi és nemzetiségi szervezetekkel valósítja meg;
 • a kultúrához való jogok biztosítása érdekében alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kerületi városrészekben a polgárok részére hozzáférhető legyen az önkormányzati fenntartású közösségi színtér;
 • a reális társadalomképből kiindulva olyan kulturális jövőkép kialakítására törekszik, amely figyelembe veszi a magyar történelem kulturális örökségét és államiságunk 1000 éve alatt kialakult hagyományait;
 • ugyanakkor és a fenti kitétellel együtt figyelembe veszi a kultúra folyamatos változásait és új formáit, valamint ezekre megfelelően reflektál, és mindezekkel együtt kiemelten figyel arra, hogy minden generációt képes legyen megszólítani;
 • kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály tanórán kívüli programjaira, kiemelten a felzárkóztatásban rejlő lehetőségekre;
 • kiemelt feladatának tekinti a nemzeti kultúra megőrzését, hagyományainak ápolását a magyarság önazonosság-tudatának megtartását, és ezen elvek közvetítését a jövő nemzedékei számára;
 • kiemelt feladatának tekinti a hagyományok tisztelete mellett azok állandó megújítását, a kortárs művészeti irányzatok feltérképezését, valamint a párbeszédet az aktuális trendekkel
 • feladatköre és szemléletmódja kettős: egyrészt a helyi kulturális élet magas színvonalú kezdeményezéseit igyekszik támogatni vagy éppen felkarolni, ugyanakkor a helyben élőket szem előtt tartva olyan országosan is elismert programokat szervez, amelyekkel más esetben az itt élők a kerület határain belül nem találkozhatnának
 • vallja, hogy a nemzetiségi és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra szerves része, s hogy a kerületünkben élő nemzeti kisebbségek elidegeníthetetlen joga önazonosságuk megőrzése és fejlesztése. Ezért segíti és támogatja ünnepeik, rendezvényeik megtartását, tárgyi és szellemi kultúrájuk, hagyományaik megismertetését, ápolását, gyarapítását, továbbítását;
 • feladatának tekinti az európai és egyetemes kultúra értékeinek támogatását;
 • nem tesz különbséget, illetve nem állít fel rangsort a kultúra és a közművelődés egyes területei és megnyilvánulási formái között, ugyanakkor kiemelten figyelembe veszi a városrészek eltérő körülményeit, a helyi igényeket és az önkormányzatiságban rejlő lehetőségeket;
 • a közművelődési tevékenységet közszolgálatnak tekinti, nem választja el, sőt egységben szemléli a kultúra más területeivel, támogatja a tudományos és művészeti tevékenységet;
 • gondoskodik arról, hogy a kerület polgárai az önkormányzat által fenntartott intézményektől, az önkormányzat által támogatott programok szervezőitől és a kerületi média közvetítésével a kulturális és közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak;
 • gondoskodik a kultúra támogatásához szükséges források biztosításáról.
 • felelősséget érez környezetünk természet adta és ember alkotta értékeiért, vállalja ezek ápolását és óvását. A környezeti kultúra közvetítését a kultúra és a közművelődés szerves részének tekinti.
 • nem tesz különbséget az egyes művészeti ágak között egyik javára sem
 • vállalja, hogy szorosan együttműködik a kerület más kulturális szervezeteivel, valamint használja a rendelkezésére álló lehetőségeket (kooperáció helyi kulturális terekkel, véleményformálókkal, civil szervezetekkel)
 • szerepet vállal abban, hogy „hidat” képez a kultúra és az üzleti élet szereplői között azok egymásra találásában (pl. társasági adó adta lehetőséget, pályázatok)


Mindezeket figyelembe véve, az integrált szemléletű modellnek megfelelően, egy olyan intézményt kell létrehozni, ami a kultúrát, a kommunikációt, a médiát, az oktatást, a városmarketinget, a turizmust és a társadalmi konzultációt, sőt a tehetséggondozást is magában foglalja, mindezeket a területeket képes lefedni. Mindezen tevékenységén túl, illetve ezek segítségével a társadalmi felzárkóztatást támogató közművelődési tevékenységeket kiemelten kezeli.


Programjainkról részletesen a
www.ujbuda.hu lapon illetve a közösségi oldalainkon közzétett ajánlatokból is tájékozódhatnak.Kulturális feladatokat ellátó telephelyeink:


Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény

Cím: 1116 Pentele u. 8.

Telefon: +361/ 208-6635

http://pontmagazin.hu/helyszinek/albertfalvi-hely-es-iskolatorteneti-gyujtemeny/

Albertfalvi Közösségi Ház, Etele Helytörténeti Gyűjtemény
Cím: 1116 Gyékényes u. 45-47.
Telefon: +361/ 204-6788

E-mail: akh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/albertfalva/


B32 Galéria és Kultúrtér
Cím: 1111 Bartók Béla út 32.
Telefon: +361 787-0039
E-mail: b32@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/b32/

Gazdagréti Közösségi Ház
Cím: 1118 Törökugrató u. 9.
Telefon: +361/ 246-5253
E-mail: gkh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/gazdagret/


Karinthy Szalon
Cím: 1111 Karinthy Frigyes út 22.
Telefon: +361/ 209-3706

E-mail: karinthyszalon@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/karinthyszalon/


Kelen Civil Közösségek Háza

Cím: 1119 Petzvál József u. 42.

Telefon: +361/ 206-6840

E-mail: kelencivilkozosseg@ujbuda.hu
http://pontmagazin.hu/helyszinek/kelen-civil-kozossegek-haza/


Kelenvölgyi Könyvtár
Cím: 1116 Bazsalikom u. 24.
Telefon: +361/ 228-7340

http://pontmagazin.hu/helyszinek/kelenvolgyi-konyvtar/


Kelenvölgyi Közösségi Ház
Cím: 1116 Kardhegy u. 2.
Telefon: +361/ 424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/


Őrmezei Közösségi Ház
Cím: 1112 Cirmos u. 8.
Telefon: +361/ 310-0644
E-mail: okh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/ormezo/

LEGFRISSEBB
×

Placid Atya, aki megjárta a gulágot  

2017augusztus0510:30

Hogyan lehet túlélni a Gulágot és derűsnek maradni? Egyebek mellett erről szól a száz évet megért Placid atya bencés szerzetes élettörténete, amelyet immár filmen is láthatunk. Széll Péter alkotását vastapssal fogadta az Uránia közönsége a premieren.