Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Pályázatok, szerződések - KVK - Bartók Béla út 11-13. bérbeadása

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévõ Bartók Béla út 11-13. szám alatti helyiség bérbeadására - 2009-11-24

A letölthető szerződések az egyes pályázati kiírások mellékletei. Ezeket a kiírt pályázatokból lehet elérni.

 

Pályázat címe: Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévõ Bartók Béla út 11-13. szám alatti helyiség bérbeadására

 

Megjelenés dátuma: 2009-11-24

 

Beadási határidő: Lejárt

 

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő Bartók Béla út 11-13. szám alatti (5488/0/A/33 hrsz-ú) 448 m2 alapterületű üzlet megnevezésű helyiség bérbeadása tárgyában:

 

Az ingatlan területi elosztása:

alagsor 47,3 m2

földszint 177,6 m2

galéria 183,2 m2

udvari raktár 40,1 m2

 

Az ingatlan közmű ellátottsága: víz, villany, gáz

 

Alapdíj szerinti bérleti díj: 2.488.267,-Ft/hó

 

A pályázati kiírás szerinti funkcióra vonatkozó kedvezményes minimális bérleti díj "A" kategóriájú üzlethelyiség esetén: 124.413,-Ft/hó

 

A helyiségben folytatható tevékenység: kortárs galéria és maximum 80 m2-es alapterületen kávézó alakítható ki.

 

A pályázat kiírásának időpontja: 2009. november 20.

 

Megtekintés időpontja: 2009. december 8. 14.00-14.30 óra

 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. január 5. (kedd) 10.00

 

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

 

A pályázati biztosíték összegét, mely a megajánlott bérleti díj háromszorosa a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni, vagy átutalni a 11784009-15511001-10060005 számú számlaszámra. A befizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Befizetési csekk a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető.

 

1. A pályázat a kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó) borítékban. A borítékra rá kell írni: "Helyiségpályázat".

 

A pályázati laphoz mellékelni kell:

- az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire)

- a folytatni kívánt két funkció területi elosztására vonatkozó tervet

- külön nyilatkozatot az "A" kategória teljesítéséről

- referenciákat (ajánlattevő által rendezett kiállítások, aukciók, kortárs művészekkel illetve kulturális szereplőkkel kialakított együttműködési kapcsolatok, stb.)

- igazolást arról, hogy a pályázónak az APEH, VPOP, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

 

2. Nem lehet pályázó az

a) aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,

b) aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

c) a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 

3. A pályázat érvényességének szempontjai:

a) A pályázati lap pontos kitöltése.

b) A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.

c) További érvényességi szempontok: (Az érvényesség feltétele a megszerezhető 40 pontból minimum 30 pont elérése)

- Egyediség (max. 10 pont)

- Kulturális szereplőkkel kialakított együttműködési kapcsolatok vagy forgalmazott termékek márkaneve (max. 10 pont)

- Az elmúlt 5 évben rendezett kiállítások, aukciók (max. 10 pont)

- A pályázott profil területén szerzett működési tapasztalat, 5 év működési idő, (max. 10 pont)

 

4. A pályázat elbírálásánál helyiségpályázatokra beadott érvényes pályázatok közül nyertes pályázatnak tekintendő az, amely - "A" kategóriás üzlethelyiség kialakítása és az egyéb előírt feltételek vállalása mellett - az övezet adott szakaszán a megpályázott funkcióra érvényes bérleti díjra vetítve %-osan a legmagasabb bérleti díjat vállalja.

 

5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék összegébe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül.

 

6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetéséről.

 

7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

 

8. A pályázat nyertesét az értékelés lezárását követően számított 15 napon belül a polgármester hirdeti ki.

 

9. A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja. Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-310 (Sz. Lukács Éva osztályvezetőtől) és a 3811-311 (Czetőné Szűcs Zsuzsa előadótól) kapható.

 

Budapest, 2009. november 20. Molnár Gyula polgármester

 

Melléklet:

- pályázati lap

- a helyiség alaprajza

- bérleti szerződés

- 41/2001 számú önkormányzati rendelet

- 38/2009 számú önkormányzati rendelet

 

A helyiség alaprajza itt tekinthető meg.

 

A bérleti szerződés innen tölthető le.

 

A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

A 41/2001. számú rendelet itt tekinthető meg.

 

A 38/2009. számú rendelet itt tekinthető meg.


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy