Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 21. vasárnap, Dániel, Daniella

Pályázatok, szerződések - KVK - Bartók Béla út 6. bérbeadása

Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő Bartók Béla út 6. szám alatti helyiség bérbeadása tárgyában

A letölthető szerződések az egyes pályázati kiírások mellékletei. Ezeket a kiírt pályázatokból lehet elérni.

 

Pályázat címe: Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő Bartók Béla út 6. szám alatti helyiség bérbeadása tárgyában

 

Megjelenés dátuma: 2010-08-19

 

Beadási határidő: Lejárt

 

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő Bartók Béla út 6. szám alatti (5500/0/A/3 hrsz-ú) 59 m2 alapterületű helyiség bérbeadása tárgyában:

 

Az ingatlan területi elosztása:  földszint  52 m2,   galéria  7 m2
 
Az ingatlan közmű ellátottsága:  víz, villany, gáz

Alapdíj szerinti bérleti díj:  474.167,-Ft/hó

A pályázati kiírás szerinti funkcióra vonatkozó kedvezményes minimális bérleti díj "A" kategóriájú üzlethelyiség esetén:  23.700,-Ft/hó

 

A helyiségben folytatható tevékenység: kortárs galéria

A pályázat kiírásának időpontja: 2010. augusztus 19.

Megtekintés időpontja: 2010. szeptember 6. 10.00-10.15 óra

 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. szeptember 20. (hétfő) 12.00
 
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

A pályázati biztosíték összegét, mely a megajánlott bérleti díj háromszorosa a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni, vagy átutalni a 11784009-15511001-10060005 számú számlaszámra. A befizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Befizetési csekk a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető.
 
1. A pályázat a kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó) borítékban. A borítékra rá kell írni: "Helyiségpályázat". A pályázati laphoz mellékelni kell:
- az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire)
- a folytatni kívánt két funkció területi elosztására vonatkozó tervet
- külön nyilatkozatot az „A” kategória teljesítéséről
- referenciákat (ajánlattevő által rendezett kiállítások, aukciók, kortárs művészekkel illetve kulturális szereplőkkel kialakított együttműködési kapcsolatok, stb.)
- igazolást arról, hogy a pályázónak az APEH, VPOP, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

 

2. Nem lehet pályázó az
a) aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b) aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c) a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
 
3. A pályázat érvényességének szempontjai:
a) A pályázati lap pontos kitöltése.
b) A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.
c) További érvényességi szempontok: (Az érvényesség feltétele a megszerezhető 40 pontból minimum 30 pont elérése)
- Egyediség (max. 10 pont)
- Kulturális szereplőkkel kialakított együttműködési kapcsolatok vagy forgalmazott termékek márkaneve (max. 10 pont)
- Az elmúlt 5 évben rendezett kiállítások, aukciók (max. 10 pont)
- A pályázott profil területén szerzett működési tapasztalat, 5 év működési idő, (max. 10 pont)

 

4. A pályázat elbírálásánál helyiségpályázatokra beadott érvényes pályázatok közül nyertes pályázatnak tekintendő az, amely - "A" kategóriás üzlethelyiség kialakítása és az egyéb előírt feltételek vállalása mellett - az övezet adott szakaszán a megpályázott funkcióra érvényes bérleti díjra vetítve %-osan a legmagasabb bérleti díjat vállalja.

 

5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék összegébe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül.

 

6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetéséről.
 
7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

8. A pályázat nyertesét az értékelés lezárását követően számított 15 napon belül a polgármester hirdeti ki.
 
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 3811-311, 3811-312 és a 3724-655  kapható.


Budapest, 2010. augusztus 19.

 

Molnár Gyula 
polgármester

 

Melléklet:
- pályázati adatlap (letölthető)


- a helyiség alaprajza (letölthető)


- bérleti szerződés (letölthető)


- 41/2001 számú önkormányzati rendelet


- 38/2009 számú önkormányzati rendelet


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy