Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 24. hétfő, Iván

Újbudai Települési Értéktár Bizottság

"Újbudai Települési Értéktár Bizottság" rovat fejléc (tid: 6347)

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete a 386/2013 (XII. 19.) számú önkormányzati testületi határozatával arról döntött, hogy a Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátása érdekében létrehozza az Újbudai Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata: elvégzi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a kerületben fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a fővárosi értéktárba.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. Az Újbudai Települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.


A bizottság feladata:
  • a kerületi értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
  • a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
  • a döntés a bizottság rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,
  • félévente - legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig - a képviselő-testület és a város lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységről,
  • Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

Jogszabályok:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 386/2013 (XII.19) határozata a Települési értéktárral kapcsolatos döntés

Javaslattétel a települési értéktárba való felvételre:

A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, elektronikusan az ertektar@ujbuda.hu címre, vagy postai úton a 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. címre.


A javaslattétel ingyenes.

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt.

Formanyomtatvány ITT letölthető.

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Telefon: +361 372-4685

E-mail: biro.boglarka@ujbuda.hu

     

    

Újbudai Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartása

   

Elfogadott értékek: